Nye skilte viste til  Den Gyldne Løve men vi er blevet pålagt af Kommunen at nedtage -

De nye skilte på Varnæsvej

Den lokale kunstgruppe, som står bag det første udkast til ”et kunstværk i det åbne rum” mellem Varnæs og Bovrup, har igen taget initiativ til et nyt tiltag.

Baggrunden er den, at på dialogmødet der blev afholdt den 1. marts på kroen i Bovrup, mellem borgere fra Varnæs-Bovrup og landskabsarkitekten Hanne Bat Finke, blev der givet udtryk for, at transformatorstationen på Varnæsvej var stor og grim og for iøjnefaldende. Endog mente en beboer, at det ligefrem var en ”øje bæ”! - Ikke noget pænt udtryk, men måske meget dækkende. Flere borgere gav udtryk for, at det kunne være skønt, dersom et kunstværk kunne dække lidt for transformatorstationen.

Men desværre. Transformatorstationen er ikke med i det kommende kunstprojekt.

Derfor afholdt den lokale kunstgruppe et møde, hvor vi blev enige om, at kontakte Syd Energis ledelse, for at komme i dialog om, hvad der kunne gøres.

Adm. Direktør for Syd Energi Niels Duedahl lyttede interesseret til vores ide om at ”gøre noget ved” transformatorstationen. Men han mente imidlertid,

Nyt initiativ: Et nyt tiltag - i det åbne rum mellem Varnæs og Bovrup

Oven for: foto fra beslutningsmøde på brandstationen / Finn Christensen fra Borger Foreningen, Peter Høier fra Landsbylauget, Jess Jessen og Viggo Jensen. (fotograf) Tonni Museth  fra den lokal kunstgruppe.

Den lokal kunstgruppes medlemmer: Jes Jessen, Ove Jensen, Heike Jacobsen og Tonni Museth -

Som den nye transformatorstation vil se ud i 2018 eller 2019

at vi skulle have kontakt med SE's underdirektør Michael Plesner Østergaard og produktionschef Kaj Kibsgaard. Kunstgruppen indbød derfor de to herrer til et kaffemøde i Svejrup den 5.april.

Michael Plesner Østergaard og Kaj Skibsgaard ankom noget forbeholdende, men åbne for hvad vi måtte have af ideer. Stemningen blev hurtig god og konstruktiv. Sluttelig tog vi alle til transformatorstationen på Varnæsvej for sammen at besigtige stedet.

Da vi tog afsked, gav underdirektøren udtryk for, at det nok skulle være muligt, - at et eller andet kunne gøres…..

Allerede få dage senere tikkede en mail ind fra Syd Energi der foreslog, at der blev beplantet med buske og træer i 2-3 rækker rundt om transformator stationen.

Og endnu nogle dage senere, kom der besked om, at Syd Energi havde besluttet, at der ville blive bygget et nyt og pænt hus på grunden i stedet for det store skrummel. Ydermere ville Syd Energi sørge for, at beplantningen ville være tilendebragt, førend kunstværket skulle indvies i september/ oktober 2016.

Vi er taknemmelige for det positive resultat og den hurtige behandling Syd Energi's ledelse har udvist.