NYT KØKKEN. Der er ved at blive etableret et nyt fælles køkken til de tre dobbelt værelser der udlejes på Den Gyldne Løve.

Den Gyldne Løve

Torsdag den 31. marts 2016 kl. 19.00.  blev der afholdt den årlige generalforsamling  på Den Gyldne Løve

Har du nyt til hjemmesiden - ideer til link's - kontakt Tonni

Referat fra generalforsamling

Dagsorden iflg. vedtægter:

1. Valg af dirigent.
Valgt blev Gert Lambert Pedersen

2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
Mange tiltag i løbet af året – godkendt.

3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
Godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget.
Godkendt.

6. Valg af bestyrelse og suppleant.

På valg til bestyrelsen er:

  • Søren Steno (modtager genvalg )
  • Julie E. Toft (modtager ikke genvalg)
  • Margit Sørensen (modtager genvalg for 1 år)

    Søren Steno blev genvalgt.
    Tonni Museth blev valgt.

Margit Sørensen blev genvalgt.

Valg af revisorer og suppleant.
Begge blev genvalgt.

7. Eventuelt.
Forskellige spørgsmål blev diskuteret, bl.a leje af lokaler.
Derefter rundvisning i de nye værelser ude i annekset

tv - NY BÅDEBRO. Havnen i Varnæsvig har fået en kæmpe ansigtsløftning. Stormen ødelagde den gamle bådebro, og en flot ny er blevet lavet ved frivillig arbejde.