Historie

I Varnæs – Bovrup

 

På et kort fra1641

 

Cykelruter og vandrestier


Varnæs Hoved blev fredet

 

Varnæs kirke fra 1150

 

Fastgjort til spot

 

Marker, enge og moser


Imponerende fortidsminde

 

Langdysse

I Varnæs – Bovrup er der mange fortidsminder, som kan fortælle om vore forfædres gøren og laden, dette kombineret med den fantastiske beliggenhed ned til Aabenraa fjord og Alssund En fortsat udvikling gør området til et særdeles spændende sted at bo og leve.

Landsbyernes historie går langt tilbage. På et kort fra1641 kan man se, hvordan gårdene lå sammenklemt, ca 55 gårde lå der samlet i Varnæs I 1711 blev de flyttet ud, og jorden blev målt op til 30 bol til fordeling De fleste gårde var ½ bol, så de to bols fæller fik jorden udlagt under et og flyttede ud sammen Der frastammer det særlige for området, som også ses i dag, at gårdene ligger sammen to og to.

Området har en afvekslende natur med mange afmærkede cykelruter og vandrestier til naturelskere, samt mange historiske mindesmærker.
I Varnæs ligger den fælles landsbykirke fra 1150 med et fritstående klokketårn af træ fra middelalderen. På to af dets hjørner hænger der stadig et halsjern. Her blev småforbrydere fastgjort til spot for lovlydige borgere, når de var blevet dømt på Birketinget.

På sydsiden af Aabenraa Fjord ligger Varnæs Hoved, et område, som blev fredet i 1980 for at bevare det afvekslende landskab Stierne i området giver muligheder for rige og afvekslende naturoplevelser.
Stiruterne følger trampede jordstier og eksisterende veje. Jordstierne er ikke egnede til cykling.

Landskabet veksler mellem marker, enge og moser, stejle kystskrænter, små skove, levende hegn og en sø med skovklædte skrænter I den privatejede skov.
Varnæs Tykke, skoven bag Den Gyldne Løve - ligger et imponerende fortidsminde - en langdysse Dyssen er 24 m lang og 12 m bred.

Vi ligger godt midt i naturen, men også med en god beliggenhed i forhold til afstanden til de omkringliggende større byer. Der er 12 km til Aabenraa og 12 km til Gråsten. Der er 12 km til Danfoss i Nordborg, når man tager færgen Bitten Clausen fra Ballebro til Hardeshøj, 22 km til Sønderborg og 30 km til Flensborg.

Afstande
Bovrup – Varnæs: 2 km
Bovrup – Aabenraa: 15 km – busforbindelse: rute 112
Bovrup – Sønderborg: 16 km
Bovrup – Felsted: 6 km – busforbindelse: rute 112
Varnæs – Aabenraa: 14 km – busforbindelse: rute 112
Varnæs – Sønderborg: 21 km
Varnæs – Nordborg: 12 km (når man tager færgen Bitten Clausen fra Ballebro til Hardeshøj)
Varnæs – Flensborg: 30 km

En fantastisk natur - mange dejlige ture at gå, cykle, løbe, selje eller ride