Den Gyldne Løves generalforsamling 2017

Som sædvanlig - konstruktiv og hyggelig!  

Alle medlemmer er velkommen!